Představení

Dobrý den, dovolte, abych Vám představil firmu Rybníkářství PIP. Firma byla založena v roce 1998 a od počátku se zaměřila na chov kaprovitých ryb. Specializujeme se dlouhodobě především na chov plůdku kapra.


V počátcích jsme se soustředili zejména na poradenskou činnost v rybářství a ověřování vlastních inovovaných metod využití rybníku k chovu ryb s akcentem na další funkce rybníků – zejména retenční a krajinotvornou funkci.


V roce 2007 jsem zahájil aktivity v oblasti inženýrské činnosti ve vodním hospodářství, zejména pak v oblasti rybníkářství a v oblasti povodňové ochrany. S rozvíjejícími se technologiemi a systémem povodňové ochrany jsme rozšířili záběr firmy na tvorbu digitálních povodňových plánů a samozřejmě i havarijních a povodňových plánů. Této skupině činností se věnují samostatné stránky www.pip-eko.cz.