Poradenství

Poradenská činnost v oblasti rybářství a rybníkářství


Kromě vlastního chovu ryb nabízíme poradenskou činnost v oblasti rybářství a rybníkářství. To znamená, že poskytujeme následující služby:

 • vedení evidence hospodaření v rybníkářství dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a dle prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb.
 • prezentace evidence příslušnému rybářskému orgánu
 • zpracování evidence pověření k odlovu ryb na udici v rybníkářství včetně vypracování příslušných tiskopisů pro příslušné lokality s definováním podmínek lovu
 • vypracování a administrativa žádostí o vyhlášení rybářského revíru a přenechání výkonu rybářského práva dle zákona o rybářství
 • vypracování a administrativa žádostí o výjimku ze zákonných podmínek lovu
 • vedení evidence hospodářských výsledků v rybářském revíru
 • prezentace hospodářských výsledků příslušnému rybářskému orgánu
 • výkon funkce rybářského hospodáře, případně jeho zástupce
 • zpracování havarijních plánů rybářských a zemědělských podniků

Reference

 • Zpracování záměru využití Děpoltovického rybníka k chovu ryb ČRS MO Ostrov
 • Manipulační a provozní řád bezejmenné MVN p.p.č. 966 k.ú. Hroznětín (Alfa-projekt, s.r.o.)
 • Pasportizace soustavy Boreckých rybníků (Alfa-projekt, s.r.o.)
 • Manipulační a provozní řád soustavy Boreckých rybníků (Alfaprojekt, s.r.o.)
 • Vodohospodářská havárie – únik nafty z areálu ČEPRO, a.s. – sklad Hájek – Stanovení vlivu na rybník Bor Malý, posouzení nápravných opatření a průběžný monitoring stavu rybí obsádky a ekosystému rybníka
 • Pasportizace soustavy Řádky, Manipulační a provozní řád soustavy - ČRS MO Rokycany
 • Pasportizace rybníka Kofroň, Manipulační a provozní řád rybníka - ČRS MO Rokycany
 • Pasportizace rybníka Horní Holubí, Manipulační a provozní řád rybníka - ČRS MO Rokycany
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení, Manipulační a provozní řád - Obnova malé vodní nádrže p.p.č 345 k.ú. Jakubov (Alfa-projekt, s.r.o.)
 • Pasportizace MVN, Manipulační a provozní řád MVN p.p.č. 2658 k.ú. Hranice u Aše
 • Dokumentace chovu a legalizace provozu – rybník Bor Malý, Nejda
 • Dokumentace provozu a chovu pro Jezero Jaroslav
 • Technickobezpečnostní dohled na MVN Hamerský rybník – SŽDC, s.p.