Údržba a provoz rybníků

Údržba a provoz rybníků


V rámci poskytovaných služeb jsme schopni zajistit i údržbu rybníků. Sekání trávníků s progresivní metodou mulčování travní hmoty – je používána nejmodernější technika.


Služby zahrnují:

 • Pravidelné sečení hrází a okolí nádrží
 • Sekání ruderálních porostů a neudržovaných ploch
 • Kácení a prořezávka náletových dřevin
 • Probírky a prořezávky náletů na hrázích vodních děl, celková údržba hrází vodních děl včetně sečení
 • Probírky břehových porostů u vodních toků a porostů v okolí vodních ploch a vodních toků

Reference

 • Odstranění náletových dřevin - Potoční rybník - Ostrov
 • Rekonstrukce hrázového tělesa - Potoční rybník - Ostrov
 • Sečení a odstranění náletových dřevin - vlečka Škoda Ostrov - Škoda Holding a.s.
 • Údržba a obnova bezejmenného pravostranného přítoku řeky Bystříce v ř.km 8,31
 • Odstranění náletu – Velký rybník
 • Sečení travních ploch a prořezávka náletu v soustavě Ostrovských rybníků
 • Realizace managementu v soustavě Ostrovské rybníky – obnova ploch TTP a litorálních pobřežních porostů